Sveriges Kommuner och Regioner

Verktyget är avvecklat

SKR har beslutat att avveckla verktyget Egenvärdering för fristående verksamheter den 1 september 2023.

Orsaken är att frågorna inte är helt anpassade till de nya krav som följer lednings- och ägarprövning samt ett i övrigt svalt intresse för verktyget.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med lars.kolmodin@skr.se