Intresseanmälan

För att kunna använda det här verktyget behöver du ett användarkonto, vilket du får genom att fylla i nedanstående intresseformulär. Efter att du har skickat in din intresseanmälan behandlas denna och när det är klart får du ett e-postmeddelande med information om hur du skapar ett användarkonto.

Kontaktpersoner: Lars Kolmodin lars.kolmodin@skl.se 08-452 74 39 och Jenny Kallstenius jenny.kallstenius@skl.se 08-452 74 48

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av