Kommunens dialog med fristående huvudmän

Vi har goda och förtroendefulla relationer med de fristående huvudmännen i kommunen.

Vi erbjuder fristående huvudmän att ingå i de uppföljningar och utvärderingar som vi gör av motsvarande kommunal verksamhet.

Vi träffar regelbundet de fristående huvudmännen i kommunen för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av