Kommunens information till invånarna

I vår information till invånarna om vilka verksamheter som finns att välja mellan i kommunen finns både kommunala och fristående verksamheter med.

I vår information till invånarna redovisas både kommunala och fristående verksamheters kvalitét.

I vår information till invånarna är kommunala och fristående verksamheters kvalitét jämförbart redovisade.

Vi informerar om möjligheten för enskilda att bedriva fristående verksamhet med bidrag från kommunen.

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av