Kommunens beslut om godkännande/rätt till bidrag

Vi har dokumenterade riktlinjer för godkännande/rätt till bidrag.

Våra riktlinjer är ett stöd för att bedöma om den fristående huvudmannen har förutsättningar att följa de lagar, förordningar och andra föreskrifter som gäller för den verksamhet som ska bedrivas.

De villkor som vi ställer för godkännande/rätt till bidrag har stöd i de lagar, förordningar och andra föreskrifter som gäller för den verksamhet som ska bedrivas.

När vi prövar en ansökan om godkännande/rätt till bidrag kontrollerar vi att huvudmannen är seriös.

Om vi avslår en ansökan om godkännande/rätt till bidrag gör vi det med stöd i de lagar, förordningar och andra föreskrifter som gäller för den verksamhet som ansökan avser.

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av